2019թ-ի Իծաքարի հիմնական դպրոցի և նախակրթարանի հաստատվախ նախահաշիվներ

naxdproc